Ravintola Delta 

STÄNGT PERMANENT
Ravintoladelta
Strandvägen 1, 10210 Ingå