Information

Restaurang Delta ligger vid havet i Ingå centrum och är en kafé-restaurang med fullständiga A-rättigheter. Vi serverar en välsmakande lunchbuffé, dagligen från 10.30-15.00.Förutom vår meny finns det alternative i både stora och det lilla hunger.


Välkommen! 


Restaurant Delta is located on the sea shore in Inkoo Center and is a café-restaurant with fully A-rights. We serve a tasty lunch buffet, daily from 10.30-15.00. In addition to our menu you can find alternatives in both large and small hunger.

Welcome!

GALLERI